הלוואות דרך חברת אשראי

הלוואות דרך חברות האשראי - מתי זה משתלם?

הלוואות דרך חברות האשראי – מתי זה משתלם?

בתקופה בה יוקר המחייה הישראלי הולך ועולה, גופים כלכליים רבים מוצאים עצמם נקלעים לקשיים תזרימיים רבים בשל הוצאות לא צפויות, ירידות זמניות בהכנסה, המצב החברתי והביטחוני וכן סיבות נוספות.

גם אנשים פרטיים מוצאים עצמם בקשיים כלכליים עליהם אין דרך זמינה לכסות, מלבד לקיחת הלוואה מהבנק. אלו אשר יודעים לנהל את עצמם בחוכמה יכולים להשתמש בהלוואות אלו באופן זמני על מנת להתגבר על קשיים זמניים. אחרים מוצאים עצמם נכנסים לקשיים גדולים עוד יותר בשל לקיחת הלוואות אלו.

הלוואות בנקאיות

אם לא די בכך, הלוואות בנקאיות הינן בעלות כמה חסרונות: ראשית, לקיחת הלוואה בנקאית למעשה מגבילה את החשבון ועלולה לפגוע בהתנהלות לוקח ההלוואה בעתיד.

שנית, ישנם רבים שאינם יכולים להרשות לעצמם, או כאלה שהבנק אינו מאפשר להם לקחת הלוואה בשל תוצאה המראה על חוסר יכולת לעמוד בהחזרים ונאלצים לחפש אחר אפיקים אחרים לקבלת הלוואה.

כניסתן של חברות האשראי לתחום ההלוואות

החל מסוף שנות השמונים ואילך החלו חברות חיצוניות וגופים חוץ בנקאיים להעניק הלוואות ומשכנתאות בתנאים אטרקטיביים וללא צורך בערבים – עובדה שהקלה על רבים לקבל את סכומי הכסף להם נזקקו ללא קשיים רבים. חברות האשראי מציעות ללקוחותיהן ולמעשה, ללקוחות החברות האחרות, אפשרות ליהנות מהלוואה מהירה הניתנת בתוך זמן קצר וללא הצורך בערבים כמעט כלל.

חלק מחברות האשראי יבקשו לראות משכורות אחרונות ושיקים ואולם חלק אחר מחברות האשראי יבצע בדיקה של מצב האשראי של הלקוח ועל סמך בדיקה זו יחליט באם להעמיד את ההלוואה למבקש ובין אם לאו.

מאפייניהן של הלוואות חברות אשראי

הלוואות חברות אשראי ניתנות בתוך זמן קצר ולכן מתאימות לבעלי חשבון מוגבל אולם לא רק. בשל מהירות מתן ההלוואה מטעם חברת האשראי וכן בשל הסיכון הגבוה אותו נוטלת חברת האשראי בהעמדת הלוואה ללא ערבים ללקוח, הריבית הנגבית במקרים אלו יכולה להגיע לסכומים גבוהים ביותר.

חברות הגובלות בתחום האפור עלולות להציג עצמן כחברות אשראי או כגופים מורשים למתן הלוואות, כאשר אלו למעשה פועלים באופן לא חוקי ומעניקים הלוואות בריביות המגיעות עד כמעט 90%.

למה יש לשים לב?

בבדיקת הלוואות חברות אשראי חשוב ביותר לשים לב כי מדובר בחברה מוכרת. כמו כן, יש לבדוק ואפילו באמצעות איש מקצוע או בר הבנה בתחום, את הריבית הסופית החלה על לקיחת ההלוואה. מאחר ומדובר במושגים רבים שאינם מוכרים לאדם מן השורה, חשוב כי ייוועץ באיש מקצוע שיוכל לסייע בחישוב הריבית הכללית ובחירת המסלול המתאים ביותר ללקוח.

בבדיקת הלוואות חברות אשראי ישנה חשיבות מרכזית לצרכנות חכמה הבאה לידי ביטוי בהשוואות בין החברות השונות. השוואה בין ההלוואות הניתנות על ידי חברות אשראי שונות תעשה אתכם חכמים יותר, אולם לא רק.

תודות להשוואה בין החברות המעניקות הלוואות תוכלו לשפר את כושר המשא ומתן שלכם וכן את נקודת הפתיחה לקבלת תנאים משופרים בהלוואה שלכם. הן מבחינת הריבית, הן מבחינת גובה הקרן והן מבחינת תנאי ההצמדה.

ממה להימנע?

על מנת להשתמש בחוכמה בהצעות של הלוואות חברות אשראי הניתנות כמעט על ידי כל חברה בישראל, חשוב לכלכל כהלכה את צעדיכם. רצוי להימנע מדחיית תאריך החזרת ההלוואה ולהיצמד למסלולים סולידיים בהלוואות חברות אשראי. יתרונן הגדול של הלוואות אלו הינו כמובן משך הזמן הקצר בתוכו הן ניתנות ללקוח (בדרך כלל ע כמה שעות בודדות) ואילו חסרונן הינו הריבית העצומה אליה יש לשים לב ולברור היטב בטרם חתימה על כל חוזה שהוא או הסכמה למסלול לקיחת הלוואה מסוים.